Az Astrának ki kell fizetni a károkat

  • 2015. 08. 28.

Astra BiztosítóA román Astra Biztosító magyarországi fióktelepe köteles itthon helytállni a díjfizető ügyfelek által okozott károkért mindaddig, amíg Romániában el nem rendelik a biztosító felszámolását. A már bekövetkezett károkat érdemes mihamarabb jelezni a fióktelepnél, az MNB ugyanakkor elvárja, hogy utóbbi új ügyfélszerződéseket már ne kössön. A díjfizető ügyfelekkel szembeni károk rendezésére a biztosítónak a felszámolás elrendeléséig, illetve a román törvények előírása szerint ezt követően egy átmeneti időszakig (az ügyfélszerződések fennmaradásának időpontjáig) van kötelezettsége.

MNB közlemény az Astra Biztosítónál kialakult helyzetről

  • 2015. 08. 28.

Astra BiztosítóMNB közlemény: A román és a magyar biztosítási garanciarendszer is helytáll a román Astra Biztosító magyarországi fióktelepének károsultjai számára azt követően, hogy a biztosítót felügyelő román felügyeleti hatóság visszavonta az Astra román cégének tevékenységi engedélyét és kezdeményezte annak felszámolását. Az MNB a román felügyelettel való egyeztetéseken képviseli a magyar fogyasztók érdekeit.

A gyorshajtónak mindig elsőbbsége van?

A semmiből egy személygépkocsi (általam vélt nagy sebességgel) jobb oldalról nekünk ütközik, olyannyira, hogy az autóval felborulunk. Én vagyok a felelős? Igen! Az elsőbbséget mindig meg kell adni. Alapesetben nem igazán számít, hogy a védett útvonalon haladó gépkocsi gyorsabban ment-e a megengedettnél. A helyszínelés eredményeiből a szakértő meg tudja majd állapítani a védett útvonalon haladó gépkocsi sebességét. Ha valóban gyorsabban ment a megengedettnél, akkor is alapvetően Ön a hibás, mert nem adott elsőbbséget.

2015-ben már vége az olcsó kötelezőnek?

  • 2015. 06. 05.

Kötelező biztosításA biztosítói szektorban a tavalyi évben növekedésnek indultak a díjbevételek, ami az élet ágban elsősorban a nyugdíjbiztosításokhoz köthető. Több biztosítónál jövedelmezőségi kockázat mutatható ki, ami előrevetíti a piaci koncentráció növekedését – derül ki az MNB bankszektoron kívüli piacokat bemutató kockázati jelentéséből. 2015

KGFB fedezetlenségi díjak 2015

  • 2015. 02. 05.

MABISZA 2015. évre érvényes fedezetlenségi díjak A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési kötelezettségének. A Gfbt. az „elmaradt díj” fogalom helyett 2010. január 1-jével bevezette a „fedezetlenségi díj” fogalmát. A fedezetlenségi díj az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási kötelezettségének díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (a fedezetlenség időtartamára) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, előre meghirdetett tarifa alapján utólagosan megállapított díj.

Oldalak