Online kárbejelentés - kötelező biztosítás és casco

 Partneroldalunk segítségével innen indulva, az autokarbejelentes.hu oldalon elegendő kitöltenie a kárbejelentő űrlapot és azt a megfelelő biztosítóhoz továbbítják.

 

Online gépjármű kárbejelentés

 

 

  

 

 

 

A kék-sárga baleseti bejelentő nyomtatvány minden közlekedési baleset esetén felhasználható!

A kék-sárga baleseti bejelentő a CEA - Comité Européen des Assurances (Európai Biztosítók Bizottsága) - által készített mintának felel meg. Ha a balesetben érdekelt másik fél ugyanilyen, a CEA által engedélyezett, de idegen nyelvu nyomtatvánnyal rendelkezik, az ugyanúgy érvényes, annak minden pontja és szövege megegyezik a magyar változatéval. Ezért az is kitölthető és felhasználható.

Mi a teendô, ha baleset történt?

  • Ha valaki megsérült: Hívjanak orvost, és értesítsék a rendôrséget! A baleset következtében kialakult helyzetet csak akkor szabad megváltoztatni, ha az a sérült védelme vagy a forgalom biztonsága érdekében szükséges. Az érdekeltek csak akkor hagyhatják el a helyszínt, ha elsősegélyre van szükségük, vagy a rendőrséget hívják.
  • Ha személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett: Ki kell tölteni a Baleseti bejelentőt, és mindkét félnek alá kell írnia. Mindez pusztán a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál, nem a felelősség elismerésére.
  • Kitöltéséhez nem szükséges a felek megegyezése: ellentétes kárleírások is közölhetők.

A Baleseti bejelentôt a baleset helyszínén kell kitölteni!

  • Két jármű esetén csak egy nyomtatványt töltsenek ki (3 jármű esetén 2-t stb.) Használjanak golyóstollat, és írjanak erőteljesen, hogy a másolat olvasható legyen! Mindegy, hogy ki szolgáltatja vagy tölti ki, de mindkét félnek alá kell írnia!
  • Kitöltéskor vegyék figyelembe a következőket: a 6. és 8. pontot a kötelező felelősségbiztosítási kötvény (ill. Zöldkártya), a 9. pontot a jogosítvány adataival egyezően szíveskedjenek kitölteni, a 10. pontban a nyíl az ütközés irányát, a hegye az ütközési pontot mutassa, csak azokat a közlekedési helyzeteket (12. pont 1-17. kérdés) jelölje meg kereszttel, amelyek az Ön járművére vonatkoznak, és végül adja meg az Ön által megjelölt mezők számát, feltétlenül készítsenek vázlatrajzot a balesetről.
  • Sorolja fel a baleset tanúit, közölje lakcímüket. Ez akkor fontos, ha a baleset résztvevői között véleménykülönbség van.
  • A kitöltés és aláírás után a Baleseti bejelentő szétválasztandó, mindkét fél kap egy példányt. A szétválasztás után a Baleseti bejelentőt ne módosítsa!

Ha Önnek kárigénye van, a saját példányát nyújtsa be a másik fél felelősségbiztosítójának. Ha nincs kárigénye, a példányát haladéktalanul jutassa el a saját felelősségbiztosítója kárrendezési egységéhez, így eleget tesz a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségének.

Biztosítási alkusz kötelező biztosítás, casco biztosítás online kárbejelentés. Gépjámű- és autókár bejelentés online. MABISZ meghatalmazással fedezetigazolás beszerzése. KGFB kárbejelentés online. A kárbejelentést a rendszer továbbítja az Aegon, Allianz, Astra, Generali-Providencia, Genertel, Groupama-Garancia, K&H, KÖBE, MKB, Pannónia, Posta, Signal, Union, Uniqa, Wáberer Biztosító számára

 Online gépjármű kárbejelentés 

Google PageRank