A biztosítások két ágának a Bit. szerinti értelmezése

A biztosítás két ágának definiálása, főbb jellemzőik:

Biztosítási ág: a biztosítások kockázati ismérvek alapján elhatárolt 2 fő csoportja, melyek a nem-élet- és az élettípusú biztosítási ágak;

A tartalékképzés szempontjából az életbiztosítások teljesen eltérnek a többi biztosításfajtától, vagyis az összes nem-életbiztosítástól. Ennek oka alapvetően a tipikus szerződési tartamok különbségében keresendő, továbbá abban, hogy ez alatt a tartam alatt valamely markánsan kirajzolódó, s egyértelmű tendenciájú változást mutat-e a kárvalószínűség.

E szempontok szerint mi a különbség a két említett biztosítási kategória között?

A tipikus életbiztosítási szerződés többéves, sőt több évtizedes tartamra szól. A halandósági valószínűség a szerződés tartama alatt állandóan nő, s a tényleges halálozás az egész állomány vonatkozásában várhatóan - kis ingadozással - az elméletileg várt érték körül alakul. Mindezekből, s abból, hogy - ellentétben például a vagyonbiztosításokkal - az életbiztosítások esetében csak maximum egy kár következik be az egész tartam alatt, az adódik, hogy a biztosító az életbiztosítások esetében a tartam alatt összesen befizetett díjat használja fel kárkifizetésre, tehát a díjak nagy részét állandóan félreteszi, tartalékolja. Ennek következtében az életbiztosítónak nagy, stabil, hosszú távú tartalékai vannak.

Tipikus nem életbiztosításnak tekinthetjük például a vagyonbiztosításokat. (A személybiztosítás-vagyonbiztosítás és az élet - nem-élet csoportosítás között az a különbség, hogy a személybiztosításokból kivesszük a baleset és a betegségbiztosításokat, és átsoroljuk a nem-életbiztosítások közé, a vagyonbiztosítások mellé, mivel biztosítástechnikai szempontból inkább azokhoz hasonlítanak.)

A tipikus nem-életbiztosítási (vagyonbiztosítási) szerződést – ellentétben az életbiztosítással - egy évre kötik (még ha általában automatikusan meg is hosszabbítják a következő évben). A szerződés megújításakor általában - speciális tényezőktől eltekintve - ugyanaz a kockázat, mint az előző évben. Nem kell tehát folyamatosan gyűjtögetni (vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint az életbiztosítások esetében) a díjakból a tartalékokat. A vagyonbiztosítások esetében az adott évi díj alapvetően az adott évi kárt fedezi. A vagyonbiztosítások káringadozása viszont - szemben az életbiztosításokéval - nagyon szeszélyes. Ezért a vagyonbiztosítás egyes években nyereséges, míg másokban veszteséges.

Biztosítási ágazat: a biztosítások biztosítási ágon belüli azonos, illetve egymáshoz hasonló kockázatok alapján elhatárolt csoportja;

Biztosítási termék: meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- és teljesítési rendszer;

 A Biztosítás.ma Kft. biztosítási alkusz munkatársai mindkét biztosítási ág módozatait közvetítik.