Jogvédelem biztosítás

Jogvédelem biztosításA jogvédelmi biztosítások társadalmi jelentőségét adó összetett funkció az alábbiak szerint foglalható össze:

 

 • jogvédelmi biztosítás megkötése révén az egyén képes magát függetleníteni az állami jogsegélytől és öngondoskodási alapon, díjfizetés ellenében megvásárolni a joghoz jutás lehetőségét, akár peren kívüli, akár peres ügyekben, akár jogi tanácsadás, akár okirat és beadvány-szerkesztés, vagy pedig jogi képviselet formájában
 • Az egyén a jogvédelem biztosításon kersztül garantálja saját maga számára esély- és fegyveregyenlőséget az ellenérdekű féllel szemben jogvitás helyzetekben, függetlenül az egyén vagyoni helyzetétől és a peren kívüli egyezkedés, vagy a per vitelére való egyéb képességétől,
 • a jogvédelmi biztosítás az állami jogsegély rendszerét kiegészítve járul hozzá ahhoz, hogy a tényleges joghoz jutás a lehető legszélesebb körben legyen biztosítható.

Jogvédelem biztosítási termékekre az a jellemző, hogy kiegészítő (add on) termékként is köthető valamely alapbiztosítás (KGFB, casco, lakásbiztosítás) mellé, illetve már megjelentek a magyar biztosítási piacon is  az önállóan köthető (stand alone) jogvédelmi biztosítások.

A jogvédelem biztosítások fajtái:

 • Közlekedési jogvédelem: A védelem a biztosított által üzemben tartott és a kötvényen feltüntetett gépjárműre terjed ki.
 • Gépjármű vezetői jogvédelem: a védelem a biztosított által érvényes jogcím alapján vezetett idegen tulajdonú járművekre terjed ki.
 • Jogvédelem szabad foglalkozásúak és valamely szakma gyakorlói számára – a gépjárműhasználatot kivéve, teljes körű a jogvédelmi fedezet.
 • Családi jogvédelem: teljes védelem, kivéve a gépjármű – és a szabad foglalkozásúak jogvédelme területét.
 • Családi- és közlekedési jogvédelem bérből és fizetésből élők számára: taralmazza az összes építőkövet, ide értve a gépjármű jogvédelmet is.
 • Telektulajdonnal- és bérlettel összefüggő jogvédelem

A jogvédelmi biztosítók szolgáltatásai:

A jogvédelmi biztosítás kizárólag a hatáskörébe tartozó konkrétan meghatározott kockázatokat fedezi, amit semmilyen más biztosítás nem foglal magába.

 • A biztosított támogatása jogi érdeke érvényesítésében (kárrendezésre specializálódott szakemberekkel, a biztosító alkalmazásában álló jogászokkal, a biztosított által kiválasztott ügyvéddel). A mai ember életének számos területét törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályozzák. Ez a tény, valamint a növekvő gazdasági és szociális összefonódások egyre gyakrabban érintik a polgárok jogi érdekeit és jogaik megvédésére kényszerítik őket.
 • A költségek teljes kockázatának (ügyvédi honoráriumok, bírósági illetékek, szakértői díjak stb.) viselése a biztosítási összeg keretén belül. Az igazságszolgáltatás anyagi vonzata az egyén számára rendszerint túl magas. Egy jogvita költségei jelentős anyagi terhet, sőt néha teljes pénzügyi ellehetetlenülést is jelenthetnek, például egy közlekedési baleset esetén, lakásbérleti szerződésből eredően, vagy ha a munkahely elvesztésének veszélye fenyeget. Ezekben az esetekben ill. a mindennapi élet számos további jogi bonyodalmában a jogvédelmi biztosítás a megállapodás szerinti biztosítási összegig első és másodfokon viseli.
 • A biztosítottnak nyújtott jogi tanácsadás. Ha jogvita fenyeget ill. ha az már folyamatban van, jogi tanácsadással sok kellemetlenségnek lehet elejét venni. Egy értékes, szakszerű tanácsadói szolgálat az első, sőt néha a legcélszerűbb gyakorlati segítség lehet a biztosított számára.