Általános és szakmai felelősségbiztosítások

FelelősségbiztosításA felelősségbiztosítás elhatárolása a vagyon és balesetbiztosítástól, a felelősségbiztosítási szerződés sajátosságai

A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése aló, melyért jogszabály szerint felelős. (Egyes konstrukciókban visszamenőleges kockázatviselési kezdet is elérhető)  A Ptk magyarázata alapján a felelősségbiztosítás lényegében a vagyonbiztosítás egyik fajtája.

A nem élet ág felelősségbiztosításának ágazatai:

szárazföldi, légi és vízi járművekkel kapcsolatos felelősség, valamint általános felelősség

Elhatárolása a vagyonbiztosítástól:

 • a biztosított saját vagyontárgyai károsodnak
 • a biztosító a biztosítottal áll közvetlenül jogviszonyban
 • a kárt a károsult biztosítottnak fizeti meg a biztosító
 • a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy értékéhez igazodik
 • a biztosító mentesülhet, de ha fizet, akkor a kárért felelőssel szemben megtérítési jog illeti meg (regressz)

Elhatárolása a balesetbiztosítástól:

 • a biztosított személyt éri sérülés
 • a biztosító a biztosítottal áll közvetlenül jogviszonyban
 • a kárt a károsult biztosítottnak, vagy kedvezményezettnek fizeti meg a biztosító
 • a hátrány pénzben nem fejezhető ki (a túlbiztosítás nem tilos)
 • összegbiztosítás
 • a biztosító mentesülhet, a kárért felelős szemben megtérítési igény nem illeti meg

A felelősségbiztosítás jellemzői:

 • a károsodást mindig idegen, harmadik személy szenvedi el
 • a károsult nem áll közvetlen jogviszonyban a biztosítóval és a biztosítás elsődleges célja nem az, hogy a károsultnak kártérítést nyújtson, hanem az, hogy a biztosítottat mentesítse az őt terhelő törvényes felelősség alól
 • az esetleges limit csak a biztosító szolgáltatásának felső határát jelenti, a biztosítási értékkel nincs összefüggésben
 • a biztosítót még a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti, csak regresszjog illeti meg bizonyos esetekben a biztosítottal szemben

Kockázati csoportok a felelősségbiztosításban:

 • ipari-gazdasági tevékenység során keletkezett károk
 • természetes személyek magánemberi minőségében okozott kárai
 • szakmák, hivatások gyakorlói által okozott károk  (szakmai felelősségbiztosítások akár preaktív fedezettel, azaz visszamenőleges kockázatviselési kezdettel)
 • tisztségeket betöltők által okozott károk
 • gépjármű felelősségbiztosítás kárai
 • termékek okozta károk
 • munkáltató felelőssége miatti károk (munkáltatói felelősségbiztosítás)
 • környezet szennyezésével okozott károk
 • nukleáris energia által okozott károk
 • speciális, új típusú károk, pl médiák

Következmény szempontjából csoportosított felelősségbiztosítási károk

 • vagyoni kár
 • ténylegesen felmerült kár
 • értékcsökkenés
 • elmaradt vagyoni előny
 • költségek, kiadások
 • a kártérítés mértéke
 • nem vagyoni jellegű hátrányok
 • általános kártérítés

Kérjen általános, vagy szakmai felelősségbiztosítási ajánlatot a Biztosítás.ma Kft. online biztosítási ajánlatkérő oldalán alkusz munkatársainktól!