Tervezői (mérnöki) felelősségbiztosítás

2017-től kötelező az építés- tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás!

A beruházói oldal egyre inkább megköveteli, hogy a tervező rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítással. A mérnöki, tervezői felelősségbiztosítás a beruházót és a tervezőt is védi. A beruházót azért, hogy megtérüljön az esetleges hibás tervezésből adódó többletköltség, vagy kár. A tervezőt azért védi, mert kár esetén nem a tervező, vagy a tervező cég vagyonából kell a kártérítést kifizetni. A tervezőt károkozás esetén csak a felelősségbiztosítás önrészesedése terheli.

Kérjen díjajánlatot tervezői felelősségbiztosításra!

Miért felelős munkája során a tervező?

1. az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is)

  • műszaki tartalmának szakszerűségéért,
  • valós állapotnak megfelelő tartalmáért,
  • építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,

2. a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért,

3. a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők (altervezők) kiválasztásáért,

4. a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

Mire köthető építészeti, műszaki tervezői felélősségbiztosítás?

A szerződő választása szerint a biztosítás megköthető egy-egy tervezési projektre, vagy az éves árbevétel alapján az összes tervezési teljesítésre. Az egy tervezői projektre szóló biztosítások arányaiban drágábbak, mint az éves keretszerződés. Mivela tervezési hiba sok esetben csak a beruházás átadása után, a garanciaidőszakban derül ki, ezért érdemes s kiterjeszteni a bejelentési időszakot, mely az aktív fedezet megszűnését követő tudomásra jutott, de még az aktív fedezet időtartama alatt bekövetkezett károkra vonatkozó biztosítási fedezet. A kötésre vonatkozó szabályok biztosítónként eltérőek.

Milyen tervezői hibák fordulhatnak elő?

Néhány tervezői hiba, ami több esetben végzetes következményekkel járt:

  • 1907-ben Kanadában a Quebec híd még építés közben összeomlott, ugyanis a vaszerkezet a saját súlyát sem bírta el. (forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Quebec_Bridge)
  • A Titanic ugyan egy jéghegynek ütközött, de egyre inkább beigazolódik, hogy a gyors elsüllyedést tervezői hiba okozta. "A Titanic roncsának korábban figyelmen kívül hagyott részeit lefilmező és analizáló kutatók szerint a hajó a korábban gondoltnál jóval kevesebb ideig lebeghetett a vízen, így sokan pont a tervezési hiányosságok miatt veszhettek oda." (forrás: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=17621)
  • Manhattan-ben 1977-ben felépült egy 279 m magas, 120.000 m2 alapterülű irodaház. Az átadás után kiderült, hogy sokkal kisebb szélnyomásra tervezték, mint ami várható New Yorkban. Tragédia nem történt, mert a tervezők etikus magatartást tanúsítottak és tájékoztatták erről a beruházót. A hibák kijavításához a tervező iroda felelősségbiztosítója által fizetett 2 millió dolláros kártérítést használták fel. (forrás: http://www.e-gepesz.hu/?action=show&id=5912)

Kérjen díjajánlatot tervezői felelősségbiztosításra!