Lakásbiztosítás

Lakásbiztosítás

A lakásbiztosítás általános szabályai

A biztosítható vagyontárgyak köre:

  • Épületek (állandó lakás céljára szolgáló épületek, nyaralók, építmények, melléképületek)
  • Ingóságok Értéktárgyak (háztartási ingóságok, egyéb ingóságok, hobby, keresőtevékenység eszközei, állatok, termények)

Az egyes termékek felépítésének jellemzői

  • Alap kockázatok: tűz, robbanás, villámcsapás elsődleges hatása, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő és földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása, idegen jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése
  • Kiegészítő elemek: betöréses lopás, rablás, vízkár, árvíz, üveg, készpénz, villámcsapás másodlagos hatása, felelősség, baleset

Lakás-, ingatlantulajdonosi minőséghez kapcsolódó felelősségbiztosítás:

Biztosítottak: a kötvényben megjelölt épület, lakás, melléképület, építmény, telek

  • tulajdonosa
  • bérlője
  • használója
  • épületek építtetője
  • velük közös háztartásban élő hozzátartozója

Fedezete az épülettel kapcsolatos felelősség