Hitelezés kockázataihoz kapcsolódó biztosítások

HitelbiztosításA pénzügyi műveletek, hitelezés kockázataihoz kapcsolódó biztosítások jellegzetességi:

A hitelnyújtás magában hordja a hitelező veszteségeinek kockázatát, ami elsősorban az adós fizetésképtelenné válásának kockázatából ered. A hitelbiztosítás esetén a biztosító a hitel vissza nem fizetésének teljes, vagy részkockázatát  vállalja át a hitelezőtől díjfizetés ellenében.

A hitelezéssel összefüggő biztosítások fajtái:

  • áruhitel biztosítás, melynek tárgya az áruszállításokból és szolgáltatásokból származó rövid lejáratú követelések azon kockázata, amely fizetésképtelenségből adódik
  • részletfizetési hitelbiztosítás, melynek tárgya a részletfizetés mellett történő áruszállításból, ennek finanszírozásából adódó követelés (beruházási hitel,  lízing ügyletek, fogyasztói hitel, törlesztő részlet)
  • bankhitelek biztosítása, melynek tárgya a hiteltörlesztések nem fizetésének kockázat
  • óvadékbiztosítások, melyek keretében a biztosító az adósnak hitelezőjével szembeni kötelezettsége teljesítésére vállal kezességet
  • hűtlen kezelés biztosítás a biztosított azon közvetlen vagyoni kárait fedezi, amelyek alkalmazottai szándékos, meg nem engedett, csalárd cselekményei következtében állnak elő.
  • exporthitel biztosítás, melynek intézménye arra ad lehetőséget az exportőröknek, hogy meghatározott nagyságú biztosítási díj fizetése ellenében hitelezésből származó kockázataik terhe alól részben megszabaduljanak. Az exporthitel biztosítással a politikai, gazdasági és árfolyamkockázatok fedezhetőek.